Modify

Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#28 closed task (duplicate)

Verschillen tussen rev134 en deb201

Reported by: Erik Grootjans Owned by: amain
Priority: major Milestone: milestone:
Component: debian/rootfs Version: 2.0
Severity: Keywords:
Cc:

Description

Met deb201 kreeg ik de router gestart.
Met de gecompileerde versie rev134 lukt dit niet. Zie eerdere melding.

Ik heb het filesysteem van deb201 uitgepakt en de modules ook en gecopieerd in lib.
Idem met het gecompileerde filesysteem rev134.

Daarna heb ik de filesystemen vergeleken:

diff -qr deb201 rev134 | sort >/home/erik/diffall1

Ik krijg dan wat meldingen:

diff -qr deb201 rev134 | sort >/home/erik/diffall1

diff: deb201/etc/network/if-post-down.d/bridge: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/etc/network/if-post-down.d/bridge: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/etc/network/if-pre-up.d/bridge: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/etc/network/if-pre-up.d/bridge: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/iptables-xml: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/iptables-xml: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/less: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/less: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/lessecho: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/lessecho: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/lessfile: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/lessfile: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/lesskey: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/lesskey: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/bin/lesspipe: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/bin/lesspipe: Bestand of map bestaat niet
diff: deb201/usr/lib/ConsoleKit/run-seat.d/udev-acl.ck: Bestand of map bestaat niet
diff: rev134/usr/lib/ConsoleKit/run-seat.d/udev-acl.ck: Bestand of map bestaat niet
britannica:/home/erik/fs#

Het bestand met de verschillen heb ik bijgevoegd.

In de 2e helft van het bestand staan een heleboel bestanden die alleen maar in de orginele debwrt2.01 zitten. Ook redelijk wat bestanden uit /etc /bin en /etc/init.d en etc/rcx

Volgens mij gaat hier in de compilatie wat fout

Overigens zijn veel meldingen die betrekking hebben op doc/man/info files of dat bestanden niet hetzelfde zijn, en zijn dus niet echt belangrijk !!!!

Attachments (1)

diffall1 (208.2 KB) - added by Erik Grootjans 12 years ago.
Bestand met verschillen tussen rev134 en debwrt201

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 12 years ago by Erik Grootjans

Bestand met verschillen tussen rev134 en debwrt201

comment:1 Changed 12 years ago by amain

  • Resolution set to duplicate
  • Status changed from new to closed

Hi Erik, thanks for testing the debwrt rootfs build. Could you please create bugs in English? This ticket is also a duplicate of ticket #22 you created. Please add comments to existing bugs instead of creating new ones.

Add Comment

Modify Ticket

Action
as closed The owner will remain amain.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.